Takk for i år! Vi er tilbake igjen helgen den 4. – 6. april 2025.

Sigrid Rohde er Årets Villmarking 2022 ????

Fredag 1. april ble Sigrid Rohde utropt som Årets Villmarking 2022. Prisen deles ut av Camp Villmark og gis til en eller flere personer som inspirerer andre til å ta naturen i bruk, og som gjennom egne aktiviteter viser at friluftslivet er tilgjengelig for alle. Sigrid Rohde gikk seirende ut av finalerunden, hvor Amy Mir, Kenneth Bruvik, Sindre Kolbjørnsgard, Mats Grimsæth og Stian Opsahl utgjorde de øvrige finalistene.

Sigrid-Rohde-årets-villmarking-2022
Fra selve utdeling av prisen (God morgen Norge, TV2) på Aker Brygge.


Sigrid Rohde er en av ildsjelene som jobber med utendørsterapi. Denne terapiformen handler om hvordan naturen kan hjelpe pasienter til bedre psykisk helse og økt livskvalitet. Prosjektet «Utendørsterapi – livsmestring støttet av naturen» ble igangsatt da fylkesmannen bevilget midler for prosjektet innenfor feltet rus og psykisk helse i 2020 og har siden da vist gode resultater.

Friluftsterapien har potensiale til å nå langt, men er ennå ikke satt i system i helsevesenet. Det er kun ildsjeler som driver dette frem, men med stadig grundigere dokumentert effekt vil det kanskje bli endringer på dette i fremtiden. 

Friluftsliv på blå resept

Det norske miljøet for friluftsterapi har høy internasjonal anseelse. Det skal avholdes verdenskonferanse om dette i juni i år i Norge. Rohde fikk også plass med foredraget «med naturen som terapirom» på årets nasjonale konferanse for psykisk helse

– «Å være i naturen gir velvære, stressreduksjon, time-out og man kommer i bedre fysisk form. Det er en fin måte å være sammen med andre på, og kan gi sosial læring», har Rohde tidligere uttalt. 

Om Sigrid Rohde

Friluftsliv og utendørsterapi får stadig mer oppmerksomhet innen forebygging og behandling av mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus.

Sigrid Rohde er friluftslivsentusiast og jobber til daglig som rådgiver ved Kompetansesenter rus Midt-Norge. Hun bruker store deler av arbeidstiden til å spre kunnskap om friluftsliv og utendørsterapi som metode. Sigrid er opptatt av de gode møtene utenfor behandlingskontoret, og hvordan naturen virker og gir rom for de gode samtalene i en terapeutisk setting. Hun er en foregangsperson innen fagfeltet, og samarbeider med viktige aktører for at naturen skal brukes som virkemiddel til å løfte mennesker frem i livet.

Juryens begrunnelse

Juryen begrunner kåringen på følgende måte:
-Om lag halvparten av den norske befolkningen vil oppleve en psykisk lidelse eller plage i løpet av livet. Sigrid Rohde bruker naturen som terapirom og formidler kunnskap om friluftsliv og utendørsterapi som metode for behandling av mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus.

Med prosjektet «Utendørsterapi – livsmestring støttet av naturen» bidrar hun med kompetanse til ansatte som jobber med mennesker med rusrelaterte, psykiske eller sosiale helseutfordringer og gir kompetanse til de som jobber innenfor feltet.

Sigrid brenner for de de viktige møtene utenfor behandlingsrommet, og hvordan naturen virker og gir rom for de gode samtalene i en terapeutisk setting. 

Gjennom sitt arbeid har hun bidratt sterkt til å inspirere enda flere til å komme seg ut under åpen himmel, og har vist at naturen kan være en kraftfull kilde å løfte mennesker frem i livet.

Sigrid sier ofte at «det er en skog av muligheter». Det har hun på en enestående måte demonstrert gjennom sitt virke, og juryen gratulerer med tittelen Årets Villmarking 2022

Slik foregår kåringen av Årets Villmarking 2022

For å bli Årets Villmarking må man gjennom en lang prosess som starter på høsten, året før vinneren kunngjøres. Da møtes juryen for å diskutere hvilke personer som fortjener å bli nominert til årets pris. Her kan både publikum og hvert enkelt jurymedlem melde inn sine kandidater.

Etter en innledende runde hvor en lang rekke personer blir vurdert og diskutert, enes juryen om rundt 5 kandidater som alle mottar den offisielle nominasjonen. Disse blir vanligvis presentert for publikum i januar.

Neste fase i kåringen er publikumsavstemmingen. Her kan alle som vil, stemme på sin kandidat, blant de som juryen har plukket ut.

I den siste fasen av kåringen samles juryen for siste gang. Da blir de 5 finalistene diskutert og vurdert nok en gang, og hvert enkelt jurymedlem avgir sine stemmer basert på de kriteriene som ligger til grunn for kåringen. 

Les mer om prisen Årets Villmarking og se tidligere vinnere her

Mer informasjon om prisen Årets Villmarking? 

Kontakt: Per Anders Iversen, 

Prosjektleder for Camp Villmark,

NOVA Spektrum, Lillestrøm.

Mobil: + 47 917 06 137, 

E-post: [email protected]

Vi bruker cookies!

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted.